Verdivurdering er relevant eller nødvendig i en rekke situasjoner
og sammenhenger. Kontakt oss for en uformell og konfidensiell
samtale, slik at vi kan finne den beste løsningen for deg. 

Price is what you pay, value is what you get

Warren Buffet

Eksempler på situasjoner hvor våre verdivurderinger benyttes:

Kommersielle situasjoner

 • Kjøp/salg og andre eierskapsendringer i selskaper og virksomheter
 • Egenkapitaltransaksjoner (emisjoner, kapitalnedsettelser, fusjoner/fisjoner, mv.)
 • Utvikling av egenkapitalbaserte insentivordninger
 • Beregning, modellering og analyse/tolkning av kommersielle avtaler

Sakkyndig bistand i rettslige prosesser

 • Tvangsinnløsninger og andre løsningsretter
 • Sakkyndig vitnemål
 • Beregning av økonomisk tap og erstatningskrav
 • Overføring av eiendeler ved arv og gave mv.
 • Skattesaker

Regulatoriske forhold

 • Kjøpesumsallokering (PPA) i forbindelse med oppkjøp/fusjoner
 • Nedskrivningsvurdering («impairment testing») etter IFRS / US GAAP / NGAAP mv.
 • Fairness opinions i forbindelse med kapitalmarkedstransaksjoner
 • Redegjørelser og bekreftelser etter aksjelovgivningen. KWC omfatter også et separat partnereid og godkjent revisorfirma, KWC Revisjon AS som utfører denne typen oppdrag.
 • Konserninterne transaksjoner og internprising

Ta kontakt om hvordan vi kan hjelpe deg.