Verdivurdering av aksjer, virksomheter og eiendeler er kjernen i de fleste finansielle transaksjoner, og vårt kjerneområde.

Både et fag og en kunst

En relevant og troverdig verdivurdering forutsetter god forståelse både for kundens situasjon og behov, for formålet med verdivurderingen, og ikke minst det som skal verdivurderes.

Verdivurdering er både et fag og en kunst, og krever høy kompetanse innen finansielle og regnskapsmessige forhold, samt strategisk og kommersiell forståelse på tvers av et bredt spekter av bransjer og situasjoner.

Vår verdivurderingspraksis har utviklet seg gjennom mange år, og vi bistår også klienter med ulike former for prosjektledelse og/eller økonomisk og finansiell analyse knyttet til både kommersielle og juridiske prosesser. Dette er arbeid som fordrer sømløst samarbeid med våre klienter, og med andre rådgivere og spesialister; i særdeleshet advokater, investeringsbanker og profesjonelle investorer.

Valuing a business is part art and part science

Warren Buffet

Våre verdivurderinger benyttes i ulike situasjoner og sammenhenger, herunder:

• Kjøp og salg; fusjon og fisjon, mv.
• Restrukturering og insolvens
• Sakkyndig bistand
• Generasjonsskifter
• Strategiske vurderinger og analyser
• Investeringsbeslutninger

 

Les mer om verdivurdering her.