Omfattende erfaring, praktisk tilnærming og personlig service tilpasset dine behov.

Klientprosjekter

Verdivurderinger

Saker som sakkyndig vitne

KWC ble etablert i 2007 med en målsetning om å bli en ledende uavhengig tilbyder av verdivurderingstjenester.

Siden 2007 har vi utført mer enn 3000 klientprosjekter,  800 verdivurderinger for klienter og bistått som sakkyndig i mer enn 250 rettssaker og voldgift.

Tillit til tall og mennesker er forutsetningen for godt eierskap og et velfungerende samfunn – det er vårt fundament og hva vi verdsetter. Dette har vært grunnleggende for KWC siden starten.

Kvalifisert rådgivning i verdispørsmål er et avgjørende bidrag i mange kommersielle og juridiske sammenhenger, og det omfatter vesentlig mer enn bare tall og beløp.

Petter Røed, Partner

Uavhengighet er grunnlaget for våre tjenester. Våre kjerneverdier er hvordan vi tenker, arbeider og opptrer.

Engasjement

Vi setter oss i dine sko for å kunne identifisere de beste løsningene og gi de beste rådene.

Ansvar

Vårt ansvar er å veilede deg til ditt mål, uavhengig av hvor krevende eller ambisiøst målet er.

Integritet

Vi er trygt forankret og kommuniserer våre vurderinger klart og tydelig i alle sammenhenger.

Samspill

Samspill handler om å hjelpe hverandre til å være så gode som mulig sammen.