Vi bistår klienter med et bredt spekter av finansielle og regnskapsmessige problemstillinger. Ta gjerne kontakt med oss for en uformell samtale, slik at vi kan forstå dine behov og hvordan vi best kan bistå deg.

Vi bistår kunder med å lykkes, og tror ethvert problem har en løsning eller gir en mulighet.

Magnus Bugge, Partner

Transaksjonsrådgivning

Det finnes ingen «standard transaksjonsprosess» eller allment akseptert tilnærming til «verdi». Effektiv transaksjonsrådgivning krever spesialistkompetanse og en helhetlig og situasjonsbestemt tilnærming. Vår transaksjonsrådgivning skreddersys for kjøpere og selgere, eksempelvis ved:

 • Finansiell due diligence
 • Kommersiell due diligence
 • Prosjektledelse
 • Forhandlingsbistand
Strategisk rådgivning

Eiermessige problemstillinger fordrer strategisk og kommersiell forståelse. Vårt team har erfaring fra et bredt spekter av bransjer og trekker veksler på dette i vår rådgivning. Vi bistår klienter som en uavhengig ekstern rådgiver, eller som en «intern» prosjektleder i eierskapsprosesser som f.eks:

 • Eierstrategi
 • Generasjonsskifte
 • Forretningsutvikling
 • M&A – kjøp og salg av virksomheter
 • Finansiell og operasjonell restrukturering
Sakkyndig bistand i rettslige prosesser
Vi bistår klienter og deres juridiske rådgivere i tvister; både ved hovedforhandlinger i tingrett og lagmannsrett, ved voldgift og i utenrettslige prosesser. Herunder tilbyr vi blant annet:
 • Sakkyndig vurdering og sakkyndige rapporter knyttet til verdispørsmål eller utmåling av tap og/eller erstatningskrav
 • Sakkyndig vitnemål basert på vår vurdering og/eller rapport
 • Bistand i forliksforhandlinger
Partnerne i KWC har omfattende erfaring som sakkyndige vitner og som oppnevnte fagkyndige dommere i tingrett og lagmannsrett.  
Uavhengig granskning

Vil tilbyr spesialistkompetanse knyttet til granskning og undersøkelse av økonomiske og finansielle forhold, og samarbeider tett med juridiske rådgivere i slike oppdrag.

 • Underslag og regnskapsmanipulasjon
 • Mistanke om korrupsjon eller andre misligheter
 • Aksjonærkonflikter
 • Påstander om brudd på lover, forskrifter og/eller andre reguleringer, fremsatt av tredjeparter

 

Restrukturering og insolvens

Endringer i markedsforhold, operasjonelle utfordringer og enkelthendelser kan utløse eller drive selskaper inn i finansielle vanskeligheter, eller i verste fall konkurs. Det er generelt krevende å vurdere og ivareta interessene til de ulike interessentene («stakeholders») i et selskap i finansielle utfordringer. Vi bistår typisk selskapet eller dets kreditorer i restruktureringsprosesser gjennom:

 • Prosjektledelse
 • Scenarioanalyse
 • Uavhengige vurderinger («Independent business review»)
 • Utfisjonering eller salg av eiendeler

KWC bistår jevnlig konkursbo som finansiell rådgiver og har også betydelig erfaring med å bistå debitorer og rettsoppnevnte rekonstruktører i forbindelse med rekonstruksjoner etter rekonstruksjonsloven.

 

Rådgivning for sektoren fornybar energi

Fornybar energi er en kritisk komponent for å realisere en vellykket energiomstilling. KWC har mer enn 20 års erfaring med å bistå tradisjonelle energiselskaper som produserer, overfører og distribuerer kraft. Vi er også aktive i å bistå og gi råd til selskaper som er dirkete involvert i vind-, sol-, og hydrogen basert fornybar energi  og relaterte teknologier

Vi bistår vanligvis i forbindelse med:

 • Verdivurderinger
 • Bistand i transaksjoner
 • Due diligence
 • Prosjektevalueringer og forretningsmodellering
 • Strategistøtte

Det finnes ingen «standard transaksjonsprosess» eller allment akseptert tilnærming til «verdi». Effektiv transaksjonsrådgivning krever spesialistkompetanse og en helhetlig og situasjonsbestemt tilnærming. Vår transaksjonsrådgivning skreddersys for kjøpere og selgere, eksempelvis ved:

 • Finansiell due diligence
 • Kommersiell due diligence
 • Prosjektledelse
 • Forhandlingsbistand

Eiermessige problemstillinger fordrer strategisk og kommersiell forståelse. Vårt team har erfaring fra et bredt spekter av bransjer og trekker veksler på dette i vår rådgivning. Vi bistår klienter som en uavhengig ekstern rådgiver, eller som en «intern» prosjektleder i eierskapsprosesser som f.eks:

 • Eierstrategi
 • Generasjonsskifte
 • Forretningsutvikling
 • M&A – kjøp og salg av virksomheter
 • Finansiell og operasjonell restrukturering

Vi bistår klienter og deres juridiske rådgivere i tvister; både ved hovedforhandlinger i tingrett og lagmannsrett, ved voldgift og i utenrettslige prosesser. Herunder tilbyr vi blant annet:

 • Sakkyndig vurdering og sakkyndige rapporter knyttet til verdispørsmål eller utmåling av tap og/eller erstatningskrav
 • Sakkyndig vitnemål basert på vår vurdering og/eller rapport
 • Bistand i forliksforhandlinger

Partnerne i KWC har omfattende erfaring som sakkyndige vitner og som oppnevnte fagkyndige dommere i tingrett og lagmannsrett.

Vil tilbyr spesialistkompetanse knyttet til granskning og undersøkelse av økonomiske og finansielle forhold, og samarbeider tett med juridiske rådgivere i slike oppdrag.

 • Underslag og regnskapsmanipulasjon
 • Mistanke om korrupsjon eller andre misligheter
 • Aksjonærkonflikter
 • Påstander om brudd på lover, forskrifter og/eller andre reguleringer, fremsatt av tredjeparter

Endringer i markedsforhold, operasjonelle utfordringer og enkelthendelser kan utløse eller drive selskaper inn i finansielle vanskeligheter, eller i verste fall konkurs. Det er generelt krevende å vurdere og ivareta interessene til de ulike interessentene («stakeholders») i et selskap i finansielle utfordringer. Vi bistår typisk selskapet eller dets kreditorer i restruktureringsprosesser gjennom:

 • Prosjektledelse
 • Scenarioanalyse
 • Uavhengige vurderinger («Independent business review»)
 • Utfisjonering eller salg av eiendeler

KWC bistår jevnlig konkursbo som finansiell rådgiver og har også betydelig erfaring med å bistå debitorer og rettsoppnevnte rekonstruktører i forbindelse med rekonstruksjoner etter rekonstruksjonsloven.

Fornybar energi er viktig for å realisere det grønne skiftet. KWC har lang erfaring (+20 år) med å bistå tradisjonelle kraftselskaper som produserer, overfører og distribuerer kraft, samt andre selskaper og virksomheter som nå er en del av denne sektoren.

Vi kan bistå selskap i følgende:

 • Verdivurderinger
 • Bistand i transaksjoner
 • Due diligence
 • Prosjektvurderinger, resultat og balanse framskrivninger
 • Strategivurderinger